Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

קבלן מפתח הוא בעצם קבלן שמתחיל משלבי התכנון של הפרויקט.עליו לנהל ולפקח את בעלי המקצוע…

קבלן עם דף

קבלן רשום הוא קבלן המופיע בפנקס הקבלנים. בפנקס הקבלנים ישנו מגוון של סוגי קבלנים –…

פועל מזפת גג

גג הבית שלך משמש כקו ההגנה הראשון שלך מפני פגעי מזג האוויר. זהו מרכיב חיוני…

וילה

יצירת וילה חלומית היא חיפוש אחר יוקרה, נוחות ואינדיבידואליות. וילה היא לא רק מבנה, זה…

שיפוץ בית

שיפוץ בתים הוא מאמץ משמעותי, ותפקידו של קבלן שיפוצים הוא מכריע בהגשמת החזון שלכם. קבלן…

מרתף

בעולם הדינמי והמתפתח שלנו, אי אפשר להפריז בחשיבות של מרתף בטוח בתוך הבתים שלנו. יצירת…

בית בשיפוץ

בעולם המשתנה של היום, הרעיון של ממד בגבולות הבתים שלנו קיבל חשיבות עמוקה. יצירת מרחב…

תחזוק בניין

תהליך בחירת הקבלן לביצוע עבודות תמ”א עבור תושבים ונכסים הוא עשייה רב-גונית. לכן, לפני שדיירי…

בית

בכל פרויקט בנייה ישנו שלב מכריע המסמן את המעבר ממבנה בתהליך ליצירת מופת שהושלמה. שלב זה מפוקח על ידי קבלני גמר, אנשי מקצוע עם מערך מיומנויות מיוחד המתמקד בחיבור כל החלקים לשלב גימור.

שלד של ביניין

בכל תהליך בנייה מועסקים מספר מומחים, כולל מומחים המתמקדים בשלבים שונים של תהליך הבנייה. אחד מאנשי המקצוע היותר מכריעים בהקשר זה הוא קבלן שלד, שאחראי למעשה על הקמת מסגרת המבנה.